Skrivångest!!

Då sitter jag åter och skriver på en individuell text. Och det enda jag kan tänka är: MISSLYCKAD MISSLYCKAD DU HAR MISSFÖRSTÅTT FATTAR NOLL!


Till saken hör, att jag inte hade behövt vara så orolig om den här texten skulle vara uppbyggd på liknande sätt som i våras. För det kan jag nu. Men den här texten ska vara forskande och utvärderande kring MITT lärande utifrån den kursguide som vi har i kursen. Så nu ska jag skriva utifrån mig själv och beskriva mitt lärande utifrån de olika PBL (problembaserat lärande) som vi gjort. Hur ska jag kunna göra det?


ÅNGEST ÅNGEST ÅNGEST ÅNGEST ÅNGEST


Och jag vill bara klara kursen, ha den avklarad och gå vidare till nästa!! Varför gör de på det här sättet? Jo, nästa kurs ska vi forska och skriva en B-uppsats, vilken också ska vara upplagd på liknande sätt. Och eftersom Högskolan har en önskan om att vi allihop en dag ska forska vidare i pedagogik, är det viktigt att vi lär oss hur man ska göra och hur man ska skriva det... utan tydliga instruktioner! Jag köper deras tanke, men ge oss mer konkreta instruktioner!!! Om jag frågar: "Hur ska jag skriva den här texten?" vill jag ha tydliga svar "Du kan exempelvis skriva ...." istället för "Fundera själv". Hur ska jag kunna klara den här FLUMutbildningen utan tydliga instruktioner och vägledning?

Jag har en vän som beskrev den här utbildningen som "Lärarutbildning på DISTANS dagtid 100%"
Jag är beredd att hålla med, för vi får inte mycket att stödja oss på.


ÅNGEST ÅNGEST ÅNGEST ÅNGEST ÅNGEST ÅNGEST ÅNGEST ÅNGEST


RSS 2.0