Vänner

Begreppet "vän" har olika betydelse för olika människor, några har många och några har få, några ses ofta, några ses mer sällan... En nära vän är inte alla förunnat, en nära vän är sällsynt.

Jag har aldrig haft många vänner, även om jag mött ganska många personer genom mitt liv. Och mina nära vänner kan jag räkna på ena handen. Nära vänner som jag låter komma mig nära, som jag vågar diskutera mitt innersta. De personer som jag har möjlighet att kalla "vän", är verkligen utgallrade ur flera tuffa prövningar, prövningar de inte själva är medvetna om. Dessa prövningar sker inuti mig.

Jag är otroligt tacksam mot de personer som jag kallar 'nära vän'. Jag hoppas ni känner själva vem ni är!
Jag älskar er! <3


RSS 2.0